با کوله های دیوتر زندگی را تجربه کنید .

۱ اسفند ۱۳۹۵ ۰۶:۲۴:۵۶ ب.ظ

این فیلم چشم اندازی از فرآیند پیشرفت محصولات دیوتر را به شما می دهد . برای تولید یک کوله تیم آلمان و ویتنام طرحایشان را به اشتراک می گذارند ، طراحان ، طرحها را آنالیز می کنند و طرح نهایی را می کشند . حدود چهار هزار کارمند برای تولید یک کوله دیوتر بکار گرفته می شوند . ماشینها هیچگاه نمی توانند جای نیروی انسانی را بگیرند و قسمتهای مختلف کوله هم بوسیله نیروی انسانی و هم ماشین ساخته می شوند .